Щодо максимального розміру пенсії. Інформація

Микола Романенко в період з 01.07.2018 по 30.11.2018 максимальний розмір пенсії за віком становить 14 350грн. – підстава п.3 ст.27 та ст.28 Закону №1058. Відповідно до п.2 розділу II Закону №3668-VI від 08.07.2011 обмеження максимального розміру не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання чинності зазначеного Закону!!!
Татьяна Николаевна Полях а якщо в цей період перераховується пенсія?
Віктор Воляник А точно не памятаю але десь бачив рішення Європейського суду з прав людини що таке обмеження незаконне тому що громадяни усе життя сплачували внески ЄСВ з якого формується Пенсійний фонд, а тому мають частку у ному у звязку з більшими відрахуваннями і пенсія не може бути обмежена певною сумою….
Володимир Мельниченко Трохи заспокойтеся. Все це не стосується пенсіонерів, яким пенсія призначена відповідно до Закону 2262. В частині 3 статті 1-1 цього Закону сказано: “Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється ВИКЛЮЧНО шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Так, ці зміни були внесені в Закон частиною 7 статті 43, якою обмежувався максимальний розмір пенсії. Але Рішенням КСУ від 20 грудня 2016 року ця норма визнана неконституційною і втратила чинність. Все. Крапка. На даний момент норми, яка б обмежувала максимальний розмір пенсії, в Законі 2262 не має.
Татьяна Николаевна Полях то що знову в суд?

Микола Романенко Щодо позовних вимог в частині зобов’язання Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області перерахувати та виплачувати ОСОБА_2 пенсію без обмеження максимальним розміром, суд зазначає наступне.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України № 7-рп/2016 від 20.12.2016 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої етапі 54 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” № 2262-ХІІ від 9 квітня 1992 року зі змінами, зокрема: частини сьомої статті 43, згідно з якими максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність; тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Однак, з 01.01.2017 року із набуттям чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” № 1774-VIII від 06.12.2016, набрали чинності положення статті 43 Закону № 2262-ХІІ, які не були предметом розгляду Конституційного суду України та регулювали норми статті в межах дії іншого бюджетного року. Згідно вказаної норми, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про державний бюджет України на 2018 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність встановлено з 1 січня 2018 року – 1373 гривні.

Зазначені зміни не визнавались такими, що не відповідають Конституції України, тому правові підстави для їх незастосування та виплати пенсії у розмірі, що перевищує 13730,00 грн. (1373 х 10) з 01.01.2018 року відсутні.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні позовних вимог в частині зобов’язання Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області перерахувати та виплачувати ОСОБА_2 пенсію без обмеження максимальним розміром.

1
Микола Романенко от що з таким рішенням суду робити? Знову до суду?

Володимир Мельниченко Суд посилається на Закон 1774 від 6 грудня 2016 року яким внесені зміни до частини сьомої статті 43 Закону 2262.

Але варто нагадати, що текстом Закону 1774 не встановлений заново максимальний розмір пенсії, як це суд наводить начебто оновлену редакцію частини сьомої статті 43 Закону 2262, а лише передбачена в ньому зміна дати до цієї норми.

Адже, закон з моменту його прийняття, як відомо, юридичної сили не має, а набирає її тільки з моменту набрання ним чинності. Таким чином, тільки з 1 січня 2017 року могла б набрати юридичної сили зміна дати внесена Законом 1774 до частини сьомої статті 43 Закону 2262.
Однак, станом на 1 січня 2017 року частини сьомої статті 43 Закону 2262 вже не існує, оскільки її положення (повністю всі, а не тільки ті що стосуються одного року) втратили чинність як неконституційні за Рішенням КСУ ще 20 грудня 2016 року. Тому, внесення змін до неіснуючих положень норми закону аж ніяк не можливе.

Вподобайте запис

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*