Зразок протоколу звітно – виборчих зборів

ПРОТОКОЛ

звітно – виборчих зборів ветеранської  організації ( групи)

ОВС ______________ району Чернігівській області

 

___  ______________  2019 року                                                ______________

 

 

Присутні: ______________ членів організації (групи)

 

         В роботі конференції беруть участь:

1._____________________________________ (керівник підрозділу ГУНП)

2.______________________________________( представник обласної ветеранської організації)

 

Голова ветеранської Організації (групи)____________________ після вступного слова вніс пропозицію відкрити звітно – виборчі збори, зазначив що із ___ членів первинних організацій ( групи) на збори прибуло _____.

 

Голосували :  «за» _____,                  «проти»______

Слово щодо виборів робочої президії було надано  слово _________, який запропонував обрати її в кількості  3 чоловік

Голосували:  «за» _____,                  «проти»______

До складу робочої президії __________ запропонував внести наступні   кандидатури:

1

2

3

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

 

Головуючий на зборах запропонував винести на порядок денний наступні питання :

1.Звіт  голови  Ради  первинної організації (групи);

 1. Звіт голови ревкомісії “Про стан фінансово – господарської діяльності” ( ревізору);

3.Вибори голови Ради ветеранів  організації (групи);

4.Вибори Ради  організації (групи);

5.Вибори ревкомісії  організації (групи);

6.Вибори делегатів для участі у звітно – виборчій конференції Чернігівської обласної ветеранської організації ГО «Асоціація ветеранів МВС України».

Інших пропозиції щодо порядку денного не надійшло.

Голосували: :  «за» _____ ,                    «проти»______

 

 1. Звіт голови Ради ветеранів ;

Слухали:

______________ голову Ради  організації  (групи) про підсумки роботи за звітний період  (доповідь додається)

 

Головуючий ___________. вніс пропозицію заслухати звіт  голови ревкомісії, а потім перейти до обговорення обох доповідей.

Інших пропозиції  не надійшло.

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

 1. Звіт голови ревкомісії “Про стан фінансово – господарської діяльності” (ревізору)

Слухали:

_____________, голову ревкомісії, який доповів про стан фінансово – господарської діяльності  (доповідь додається)

Питань до доповідачів не надійшло.

При обговорені  першого та другого питання  виступили:

 1. запропонував оцінити роботу Голови та Ради первинної організації (групи) задовільною

4..

Поступила пропозиция  припинити  обговорення.

Голосовали: :  «за» _____,                 «проти»______

 

Головуючий. надав слово для оголошення проекту рішення  _____________

_______________ довів до  присутніх проект рішення:

Заслухав і обговорив доповідь голови Ради ветеранської організації (групи) про роботу за звітний період конференція постановляє:

 1. Роботу ветеранської організації (групи) за звітний період визнати задовільною.
 2. (зазначити конкретні заходи покращення роботи ветеранської організації)

3.

4.

Головуючий   Чи є в кого пропозиції щодо внесення змін до проекту рішенні ?

Головуючий Вніс пропозицію, прийняти  проект рішення  в цілому.

Інших пропозиції не надійшло.

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

Головуючий. Є пропозиція затвердити акт ревкомісії.

Інших пропозиції не надійшло.

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

 1. Вибори голови Ради ветеранів організації (групи).

Слухали:

___________ , якій  вніс пропозицію обрати ______________________________ головою Ради   організації (групи).

Інших пропозиції не надійшло.

Ухвалили: Обрати головою Ради організації (групи),     __________________________________пенсіонера МВС України,       ________________ міліції у відставці.( якщо голова є пенсіонером іншого міністерства, внести відповідні дані)

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

 1. Вибори Ради організації (групи).

Слухали

______________ , який запропонував залишити склад Ради у кількості ___ чоловік.

Інших пропозиції не надійшло.

Ухвалили: обрати Раду  первинної ветеранської організації (групи) у кількості _____ членів.

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

_____________ вніс пропозицію обрати до Ради  організації (групи)наступних ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ області :

1

2

3

4

….

 

Інших пропозиції не надійшло.

Ухвалили: обрати до   Ради  організації (групи) наступних пенсіонерів МВС України:

1

2

3

4

 

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

 1. Вибори ревкомісії організації (групи). (ревізора)

Слухали

___________ , який  вніс пропозицію залишити склад ревізійної комісії  у кількості 3 чоловік.

Інших пропозиції не надійшло.

Ухвалили : залишити склад ревізійної комісії у складі 3 членів.

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

________________ вніс пропозицію обрати до ревізійної комісії  первинної ветеранської організації (групи):

1.

2.

3.

Інших пропозиції не надійшло.

Ухвалили: обрати до складу ревізійної комісії _______________________________________

Голосували: :  «за» _____,                 «проти»______

 1. Вибори делегатів для участі в звітно-виборчої конференції Чернігівської обласної ветеранської організації ГО « Асоціація ветеранів МВС України» (звітно – виборчих зборах первинної ветеранської організації апарата управління ОВС Чернігівській області) .

Слухали

_____________, який запропонував обрати делегатами на звітно – виборчу конференцію (збори)

 • Ухвалили : обрати делегатами на звітно – виборчу  конференцію (збори).

Голосували  :  «за» _____,                 «проти»______

 

Головуючий                                                                                 ____________

Секретар                                                                                       ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагодуємо, що відповідно  рішення Ради  від 12.06.2019 року   представництво на               звітно – виборчу конференцію  Чернігівської обласної ветеранської організації ГО «Асоціація ветеранів МВС України» визначено  таким чином:

– по п’ять  делегатів від первинних ветеранських організацій  апарату управління та м.Чернігова,

– по три делегати  від первинних ветеранських організацій ОВС Ніжинського та Прилуцького районів,

– по два делегати від інших первинних ветеранських організацій

 

 

Вподобайте запис

Залиште коментар

Залишити коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*