Відповідь Міністерства соціальної політики на запит Чернігівської обласної ветеранської організації ГО „Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України”

 

 

МІНІСТЕРСТВО

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(Мінсоцполітики)

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua.

Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35213015078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

Чернігівська обласна ветеранська
організація ГО „Асоціація ветеранів
Міністерства внутрішніх справ
України”просп. Перемоги, 74,
м. Чернігів, 14000
На№______________ від___________

Вх. № 59079/0/1-19 від 25.09.2019

Директоратом розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики разом із Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів та Пенсійним фондом України на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24.09.2019 № 20279/0/2-19 розглянуто ваше звернення щодо соціальних гарантій та питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб та на додаток до листа від 03.10.2019 № 554/0/198-19/54 повідомляється.

Відповідно до частини третьої статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі-Закон) перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських.

У свою чергу, відповідно до частини четвертої статті 63 Закону усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Понад 10 років розміри та складові грошового забезпечення не підвищувалися, відповідно, пенсії не перераховувалися. Збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, які проходили службу, осіб начальницького і рядового складу відбувалося шляхом прийняття силовими структурами внутрішніх наказів та введенням доплат та надбавок, які не

 

входили до складу грошового забезпечення для обчислення пенсії та не були підставою для проведення перерахунків пенсій.

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 „Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб” (далі – постанова № 103), якою передбачено проведення перерахунку пенсій з 01.01.2018 особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим особам у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб із поетапною виплатою підвищення пенсії до 2020 року.

Цей перерахунок проведено відповідно до постанов Уряду від 30.08.2017 № 704 „Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і Начальницького складу та деяких інших осіб” (зі змінами) (далі – Постанова № 704) та від 11.11.2015 ,№ 988 „Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції” (далі – Постанова № 988), якими, відповідно, установлено розміри грошового забезпечення для військовослужбовців та грошового забезпечення, визначеного для поліцейських.

Варто зазначити, що функції, повноваження силових структур, як і самі силові структури, змінюються, при цьому в кожній силовій структурі існує певна специфіка проходження служби, і, як наслідок, є відмінності в грошовому забезпеченні осіб, які мають право на пенсію за нормами Закону.

Постановою № 103 було врегульовано розбіжності у розмірах пенсій, враховуючи грошове забезпечення поліцейських та військовослужбовців шляхом визначення умов перерахунку та запровадження поетапності у виплаті перерахованих сум пенсій.

Згідно з пунктом 3 постанови № 103, чинного на час проведення перерахунку, пенсії, призначені згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), підлягали перерахунку з 1 січня 2016 року за прирівняною посадою з розміру грошового забезпечення поліцейського, ураховуючи відповідні оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 року відповідно до Постанови № 988. Розмір премії визначається в середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року.

При цьому відповідно до Постанови № 988 керівникам органів , закладів та установ Національної поліції, у межах затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення, надано право здійснювати преміювання поліцейських відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.

На виконання пункту 3 Постанови № 103 Національна поліція України листом від 12 березня 2018 року № 2866/09/48-2018 визначила та надала Міністерству внутрішніх справ інформацію про середні розміри надбавок та премій поліцейських, що фактично виплачені поліцейським за січень 2016 року.

 

Згідно із цією інформацією, за січень 2016 року поліцейським виплачувалася лише премія.

Вищезазначене вказує на те, що основним нормативно-правовим актом, яким регулюються умови грошового забезпечення поліцейських, є постанова № 988.

^ Разом з тим інформуємо, що Міністерством внутрішніх справ України погоджено розроблений Національною поліцією України проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 20І5 року № 988” (далі – проект акта), який надіслано для подальшого погодження із заінтересованими органами.

Вищезазначеним проектом акта передбачається єдиний підхід до встановлення посадових окладів та окладів за військовим (спеціальним) званням поліцейських та військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

Наразі Мінсоцполітики надано зауваження щодо доопрацювання запропонованої редакції проекту акта.

Щодо питання внесення змін до переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону, що прирівнюються посадам поліцейських (далі – перелік), затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17.02.2017 № 138, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2017 за № 348/30216 (далі – Наказ № 138), повідомляємо, що більшість посад, зазначених у листах (працівників паспортних столів, штабів та інших), вже передбачені цим переліком.

Крім того, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 № 687, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04. 09.2017 за № 1085/30953, внесено доповнення до Наказу № 138, яке врегульовує питання прирівняння посад, що не включені до переліку.

Водночас рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 у справі № 826/3858/18 (далі – рішення суду) визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови № 103 та зміни до пункту 5 і додатка 2 Порядку, і зобов’язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним і нечинним в окремій його частині у виданні, в якому було офіційно оприлюднено нормативно-правовий акт.

Рішення суду набрало законної сили 05.03.2019 та виконано Кабінетом Міністрів України (в частині його опублікування).

Постановою суду скасовано рішення Уряду щодо правомірності проведення з 1 січня 2018 року перерахунку пенсій, призначених за нормами Закону № 2262 до 1 березня 2018 року, скасовано визначені Урядом умови і розміри перерахунку пенсій із ^врахуванням грошового забезпечення, встановленого Постановою № 704, а також порядок виплати перерахованих коштів.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Судова влада України, касаційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 та постанову

 

Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 у справі № 826/3858/18 призначено до судового розгляду 22.10.2019, перенесено на 12.11.2019.

Додатково повідомляємо, що Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – проект Закону), яким передбачається встановлення нових підходів до призначення та перерахунку пенсій.

Проект Закону опрацьовано центральними органами виконавчої влади, в тому числі представниками силових структур, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінфіну, Комітетом Верховної ‘Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Мін’юстом проведено його ^правову експертизу, але не був підтриманий силовими структурами.,.

Враховуючи зазначене, наказом Мінсоцполітики від 17.05.2019 № 765 „Про утворення робочої групи з підготовки проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” створено робочу групу для підготовки узгоджених правових позицій щодо подальшого реформування пенсійного забезпечення військовослужбовців з урахуванням наукових досліджень, узагальненого практичного досвіду подібних проблем інших держав, до якої зокрема, залучені представники усіх силових структур.

При цьому питання поліпшення рівня соціального захисту та пенсійного забезпечення, зокрема осіб, звільнених з військової служби, має розв’язуватися комплексно в межах чинного законодавства з урахуванням соціальної спрямованості політики Уряду, стану соціально-економічного розвитку країни та збалансування додаткових видатків з наявними бюджетними ресурсами.

За інформацією Міністерства юстиції України відповідно до Закону України „Про виконавче провадження” від 02.06.2016 № 1404-УІІІ (далі – Закон № 1404) регламентовано порядок примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Виконавче провадження як завершена стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі – Рішення) – сукупність дій визначених у Законі № 1404 органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону № 1404, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Загальний порядок виконання рішень зобов’язального характеру визначено статтями 63, 75 Закону № 1404.

За рішеннями, за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 Закону № 1404 перевіряє виконання рішення боржником. Якщо рішення підлягає негайному

 

виконанню, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій робочий день після відкриття виконавчого провадження.

У разі невиконання без поважних причин боржником рішення виконавець виносить постанову про накладання на боржника штрафу, в якій також зазначаються вимога виконати рішення протягом 10 робочих днів (за рішенням, що підлягає негайному виконанню, – протягом трьох робочих днів) та попередження про кримінальну відповідальність.

Виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, передбаченого частиною другою цієї статті, повторно перевіряє виконання рішення боржником.

У разі повторного невиконання без поважних причин боржником рішення, якщо таке рішення може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та вживає заходів примусового виконання рішення, передбачених цим Законом.

У разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Слід також зауважити наступне.

Законом України „Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” від 05.06.2012 № 4901-УІ (далі – Закон № 4901) встановлено механізм виконання рішень суду, за якими боржниками є державний орган; державні підприємства, установа, організація, юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства.

Встановлений Законом № 4901 механізм передбачає, що виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу здійснюється Казначейством в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Крім того, зазначеним Законом визначено особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, це насамперед стосується судових рішень про зобов’язання органів Пенсійного фонду України нарахувати та виплатити кошти стягувачам фізичним особам.

Виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом № 1404, з урахуванням особливостей встановлених цим Законом.

У разі якщо рішення суду не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Аналізуючи стан виконання рішень щодо соціальних виплат, які перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби, необхідно

 

зазначити, що вказані судові рішення у своїй резолютивній частині містять вимогу зобов’язати державний орган вчинити певні дії щодо нарахування пенсій чи інших соціальних виплат та подальшій їх виплаті.

В переважній більшості рішення суду боржниками виконуються частково, лише в частині нарахування стягувачам пенсій чи інших соціальних виплат. Стосовно виплати, боржники посилаються на відсутність у бюджетній програмі достатнього обсягу грошових коштів для погашення вже існуючої заборгованості.

Разом з тим, згідно постанови Верховного Супу від 26.06.2018 № 462/2418/15-ц Закон № 4901 регулює ті випадки, коли здійснюється стягнення з державних органів, установ та підприємств, а тому є спеціальним та його норми мають пріоритет у випадку не врегулювання будь-яких питань з виконання таких судових рішень.

В даному випадку виконання таких судових рішень законодавчо врегульовано.

Так постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 649 затверджено Порядок погашення заборгованості з пенсійних виплат за ріннями суду (далі – Порядок № 649).

Для виконання судових рішень, якими на органи Пенсійного фонду України (далі – боржник) покладені зобов’язання з нарахування (перерахунку) пенсійних та інших пов’язаних з ними виплат, що фінансуються з державного бюджету, виплата коштів, нарахованих за період до набрання судовим рішенням законної сили, здійснюється відповідно до Порядку № 649, який визначає механізм погашення заборгованості що утворилася внаслідок нарахування (перерахунку) пенсійних виплат на виконання судових рішень, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Пенсійному фонду України на цю мету.

Порядок № 649 передбачає, що орган Пенсійного фонду України, визначений судом боржником у виконанні судового рішення веде облік рішень у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою відповідно до порядку, встановленого Пенсійним фондом України.

Черговість виконання рішень визначається датою їх надходження до боржника.

Перевірку обґрунтованості розрахованої боржником суми, що підлягає виплаті, проводить в Пенсійному фонді України комісія з питань погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду.

Відповідно до пункту 8 Порядку № 649, комісія приймає рішення про наявність або відсутність підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку.

Пунктами 10 та 11 Порядку № 649 визначено, що виділення коштів для виплати здійснюється Пенсійним фондом України в межах наявних бюджетних призначень Пенсійному фонду України на цю мету коштів боржнику.

Боржник у триденний строк повідомляє стягувану про виділення коштів та не пізніше десяти робочих днів з дня надходження коштів у межах встановленого Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періоду виплати пенсії зобов’язаний здійснити виплату стягувану

 

суми, що підлягає виплаті, у порядку, встановленому статтею 47 зазначеного Закону.

Одночасно інформуємо, що виконання вказаної категорії виконавчих документів перебуває на контролі в Управліннях державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції в областях та у місті Києві.

 

З повагою

генеральний директор Директорату                                                                                                   В. Кудін

 

 

Вподобайте запис

Залиште коментар

Залишити коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*