Пропозиції про внесення змін до законопроекту 2141 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону».

Пропозиції про внесення змін до законопроекту 2141 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону».

У відповідності до статті 116 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», вносимо пропозиції для підготовки проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону) реєстр. 2141 від 13.09.2019, до другого читання.

1. Внаслідок внесення Проекту Закону №2141 змін до Закону № 2262-XII в редакції, що пропонується, будуть не в повній мірі, визначені Конституцією України, концептуальні засади соціального захисту громадян в частині законодавчого регулювання загального розміру пенсій, умов і розмірів перерахунку раніше призначених пенсій особам, звільнених з військової служби та деяким іншим особам. Запропоновані зміни не корелюються з положеннями частини третьої статті 22 та підпункту 6 частини першої статті 92 Конституції України, згідно з якими “при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”, а також що “основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення” визначаються виключно законами України. Про недопустимість звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини, якщо таке звуження призводить до порушення їх сутності, зазначив у своєму Рішенні від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 Конституційний Суд України.

2. Змінами та доповненнями необхідно передбачити відновлені соціальні гарантії осіб, звільнених з військової служби, а також інших осіб, які мають право на пенсію на умовах Закону № 2262-XII, в частині нарахування та перерахунку раніше призначених пенсій, а також застосування однакових юридичних термінів, якими закріплюється зміст нормативно-правових приписів в різних Законах України.

3. До частини 4 ст 63 в редакції Законопроекту пропонується внести: «Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством» Але ж розміри можуть встановлюватися і Указом Президента, рішенням РНБО та Наказами відомчих міністерств. Пропонується внести поправку якою після слів «в розмірах, встановлених законодавством» доповнити «або іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади»
4. Відповідно до статті 102 Закону України «Про Національну поліцію» пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом. Згідно з преамбулою до Закону він визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України, які зокрема перебувають на службі в Національній поліції. У зв’язку з цим пропонується у частині 1 ст. 63 після слів «відповідних категорій військовослужбовців, осіб» доповнити «поліцейських та інших осіб» та після слів «розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам» доповнити «поліцейським та деякими іншим особам», у частині 1 ст.63-1 після слів «відповідних категорій військовослужбовців, осіб» доповнити «поліцейських та деяких інших осіб», у частині 2 ст.63-1 після слів «Міністерство внутрішніх справ України» доповнити «Національна поліція України».
5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №784 від 21.08.2019 року «Про внесення змін до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення, осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» внесені зміни до Порядку проведення перерахунку пенсії, передбачених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення, осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» В абзаці першому пункту 2 після слова «ДСНС» доповнено словами «Службі судової охорони». Таким чином пропонується у частині 2 ст.63-1 законопроекту після слів «Державної служби надзвичайних ситуацій України» доповнити «Служба судової охорони». В цій же частині зазначено не вірна назва Державної фіскальної служби. Пропонується замість «Державної податкової служби України» внести поправку «Державна фіскальна служба України»
6. Так, як порядок перерахунку пенсії звільненим зі служби військовослужбовцям, поліцейським та деяким інших осіб визначений цим Законом, пропонується у частині 4 ст.63-1 замість слів «якщо інше не передбачено цим Порядком» внести поправку «якщо інше не передбачено цим Законом»
7. Відповідно до постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” №1078 від 17.07.2003 року, грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, та деяких інших осіб проводиться індексація, яка входить до загального розміру грошового забезпечення. Індексація грошового забезпечення має систематичний (щомісячний) характер і вона є складовою частиною заробітної плати. Таким чином індексації грошового забезпечення повинна враховуватися при розрахунку розміру пенсії відповідних категорій військовослужбовців, поліцейських та інших осіб, які мають право на пенсію за Законом №2262-ХІІ. Такий правовий висновок надав Верховний Суд у своїх постановах 03.04.2019 року за справою № 638/9697/17, 17 липня 2019 року за справою №522/16382/16-а, 16.09.2020 року за справою № 612/402/17, 09 листопада 2020 року за справою №552/1092/17.
8. У частині 4 ст 63, частині 1 ст.63-1 міститься відповідний перелік щомісячних додаткових видів грошового забезпечення у такому визначенні: (надбавок, доплат, підвищень) та премій». Річ у тому, що у статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постановах Кабінету Міністрів України №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» встановлений: такий перелік: (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія). Пропонується у частині 4 ст 63, частині 1 ст.63-1 після слів «нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення» замість слів «(надбавок, доплат, підвищень) та премій» внести поправку «(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія, індексація)»
9. Частиною третьою пункту 10 Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” були внесені зміни до частини четвертої статті 63 Закону № 2262. На підставі вказаних змін Кабінет Міністрів України на свій розсуд вніс зміни в своїх постановах а саме: внесення змін до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45; прийняв противоправні постанови, що суперечать нормам цього Закону такі, як постанова №103 ввід 21.02.2018 року «Про перерахунок пенсії особам, які звільнені з військової служби, та деяких інших категорій осіб», постанова №649 від 22.08.2018 року якою було затверджено Порядок погашення заборгованості з пенсійних витрат за рішенням суду, постанова №804 від 14.08.2019 року «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» постанова №1088 від 24.12.2019 року «Деякі питання виплати пенсій окремим категоріям громадян» Всі вище зазначені постанови та внесені зміни до них були скасовані в судах та визнані протиправними та не чинними. Прийняття противоправних постанов надало можливість Кабінету Міністрів України у “ручному режимі” призначати умови та розміри в перерахунках раніше призначених пенсій. Вказані зміни були направлені на те, щоб звузити права пенсіонерів Збройних сил України, органів внутрішніх справ України, та інших силових структур України на гідну пенсію, яку Держава зобов’язалась виплачувати їм довіку після її призначення. У ст 63-1 законопроекту передбачається «Перерахунок раніше призначених відповідно до цього Закону пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення». Порядок перерахунку пенсії у зазначено Законопроекті буде закріплено статтею 63-1.Закріпивши такий термін на Законодавчому рівні пенсії військовослужбовців, поліцейських та інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом будуть перераховуватися у невизначений термін. Кабінет Міністрів України буде під будь-яким приводом відтерміновувати прийняття такої постанови. Так сталося, коли Законом України від 23.11.2018 року «Про Бюджет України на 2019 рік» було задоволено рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» введеного в дію Указом Президента України №283/2018 від 14 вересня 2018 року. Законом України від 23.11.2018 року «Про Бюджет України на 2019 рік» виділено додаткові кошти на підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року військовослужбовцям та поліцейським на 30%. Рішення про перерахунок пенсії відповідно до Закону 2262-ХІІ, Кабінетом Міністрів України до сьогодні не прийнято. Щоб в подальшому не допустити зловживань Кабінетом Міністрів України, щодо своєчасного перерахунку пенсії пенсіонерам, що отримують пенсії відповідно до Закону 2262-ХІІ, пропонується в частині 1 ст.63-1 даного законопроекту замість слів «у разі прийняття рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення» в нести наступну поправку «у разі підвищення розміру грошового забезпечення»
10. Закладені в ст.63-1, 63-2 норми законопроекту не відповідають положеннями Конституції України. Під час перерахунку пенсій, пенсіонери будуть позбавлені додаткових видів грошового забезпечення, та премій, які були обчислені при призначенні пенсій кожному із них, довіку. Додаткові види грошового забезпечення, та премій персонально були встановлені кожному пенсіонеру окремо, відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби. Пропонується частину 1,2,3 ст.63-2 видалити та замість них внести поправку, а саме ч.1 ст.63-2 викласти у такій редакції: «При перерахунку, пенсія обчислюється з розміру грошового забезпечення, враховуючи оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія, індексація) у розмірах, установлених законодавством на момент настання права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням
11. У частині 5 ст. 63-2 проектом Закону запропоновано «підвищення та щомісячна премія–у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію», а у частині 7 ст.63-2 запропоновано «Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), крім зазначених у абзаці шостому цієї частини, для перерахунку пенсії не враховуються» Пропонується частину 5 і 7 ст. 63-2 об’єднати і у частині 5 ст. 63-2 проекту викласти у такій редакції «Якщо щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія, індексація) не виплачувалися, або їх розміри є нижчими від тих, що виплачувалися до настання права на перерахунок, у такому разі їх види та розміри зберігаються у відсотковому співвідношенні, що виплачувалися до перерахунку».
12. Проектом Закону не врегульовано питання розміру пенсії у відсотковому співвідношенні від грошового забезпечення, під час перерахунку. Територіальні органи Пенсійного фонду України під час перерахунку, підмінивши поняття «нарахування» та «перерахунок» пенсії, посилаючись на ст.13 Закон № 2262-XII, занизили розмір пенсії вказаній вище категорії пенсіонерів до 70%, тоді як багатьом із них розмір пенсій до перерахунку виплачувався до 90%. Щоб позбавити права ГУ ПФУ тлумачити норми Закону на свій розсуд, пропонується частину ч.7 ст.63-2 викласти в такій редакції: «Розміри перерахованих пенсій у відсотковому співвідношенні від відповідних сум грошового забезпечення повинні відповідати розмірам, які були встановлені під час виходу на пенсію.»
Просимо взяти до уваги викладені позиції.

Громадська організація
«Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України»

Вподобайте запис

Залиште коментар

Залишити коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*