До відома ветеранів органів внутрішніх справ

Верховна Рада України 28 січня 2021 року прийняла закон «Про бюро економічної безпеки» ( №1150-1Х), в якому у прикінцевих положеннях внесла зміни до ЗУ « Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
Внесені зміни фактично позбавили ветеранів всіх силових структур пільг по 50-% оплаті комунальних послуг ( водопостачання, газ, електрична та теплова енергія та інші), безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту).
Закон України «Про Бюро економічної безпеки України»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 23, ст.197)
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

15) у Законі України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними змінами):
“Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членами їхніх сімей
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.
У разі якщо право на одну й ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, така пільга надається за одним з них за вибором ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6-9 статті 6 цього Закону.
Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередніх шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

До відома: Відповідно до ЗУ ” Про державний бюджет на 2021 рік” граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги складає 3180 гривень

Вподобайте запис

Залиште коментар

Залишити коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*